Bilda

Sverige

Om Bilda

Bilda tror på ett samhälle där människor möts och utvecklas tillsammans. 

Bilda är ett studieförbund som erbjuder studiecirklar, kulturprogram och andra sociala mötesplatser. Vårt jobb är att ta tillvara våra medlemsorganisationers och enskilda människors drivkraft och möjliggöra deras – och dina – idéer och initiativ.

Med stöd från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas kring frågor, och i sammanhang, som rör kultur och livet i stort. Vi vet av erfarenhet att det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Genom att bilda gemenskap, bildar vi för livet.

I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom musik, film, dans, hantverk och mycket annat.

Visionen är: Tillsammans bildar vi för livet.

Geografiskt är Bilda uppdelat i sex regioner, med ett gemensamt förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem

1 jobb med Bilda