MFEX

Sverige

Om MFEX

MFEX är ett svenskgrundat fintechbolag som är ledande i norden och en väletablerad spelare inom fonddistribution i över 30 länder. Vår verksamhet grundar sig i en innovativ B2B handelsplattform for automatiserad fondhandel som ligger i framkant gentemot konkurrenter. Precis som många kända svenska startups har vi lyckats penetrera en tidigare statisk marknad med vår moderna lösning. Detta har möjliggjort en snabb och internationell expansion som nu stärkts ytterligare då Nordic Capital - ett investmentbolag känt för att utveckla företag inom teknik och finans - nyligen investerat i MFEX.

1 jobb med MFEX