Good Solutions

Sverige

Om Good Solutions

Good Solutions är en ledande leverantör av helhetslösningar för Datadriven Produktionsledning. Good Solutions är ett programvaruföretag med produkten RS Production och tillhörande tjänster för att säkra kundens värde av sin investering. Datadriven Produktion erbjuder faktabaserad och löpande tillgång till information, instruktioner och underlag på rätt plats vid rätt tillfälle.

Medarbetatarnas profiler sträcker sig från senior erfarenhet av produktionsledning via programutveckling till projektledning. Produktutveckling och support är kärnfunktioner som sköts från kontoret i Göteborg.

Good Solutions är ett entreprenörsdrivet bolag som drivs av grundarna som äger företaget tillsammans med en ägarkonstellation med stor erfarenhet från ledning av industriell produktion.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?