Nordisk Renting

Sverige

Om Nordisk Renting

Nordisk Renting är ett fastighetsägande bolag, men inte ett konventionellt fastighetsbolag. I en rentinglösning får företag eller offentliga aktörer sälja sin fastighet till Nordisk Renting men behålla nyttjanderätten. Rentingupplägget kan även användas i samband med nybyggnationer.

En köpoption i avtalet ger kunden möjlighet att köpa tillbaka fastigheten. Därmed möjliggör rentingkonceptet att kunden har fortsatt kontroll och bestämmanderätt över fastigheten. Upplägget passar för solida bolag och samhällsaktörer vars fastigheter har en stor strategisk betydelse för verksamheten, då tillgången till strategiskt viktiga lokaler säkras och inflytandet över dem finns kvar. Dessutom frigörs kapital för investeringar i kärnverksamheten.

Nordisk Renting är ett helägt dotterbolag till Royal Bank of Scotland och äger fastigheter till ett värde av ca 1.4 miljarder Euro, främst i Sverige och Finland.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?