Senior projektledare för IT-utvecklingsprojekt - IT & Systemstöd

Plats
Örebro
Annonserat
den 13 september 2017
Stängs
den 1 oktober 2017
Ref:
3559004457
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vill du vara med att jobba med digitalisering som är ett av Kommuninvests fyra strategiska bolagsmål?
Förändrade kundbeteenden och snabb förändringstakt innebär att Kommuninvest behöver vara nyfikna och intresserade av våra kunders utmaningar och vi måste våga testa nya idéer. Vi vet inte hur världen ser ut om 5,10 eller 30 år men vi måste börja röra oss i rätt riktning redan nu. Fram till 2020 är Kommuninvests mål att automatisera utlåningen. Vilket möjliggör att våra medarbetare kan lägga mer kvalificerad tid tillsammans med våra kunder inom affärsområdet konsultation. Till detta tillsätter vi nu ett team som består av projektledare, it-arkitekt, kravställare, processutvecklare och testare.

Arbetsuppgifter
Med fokus på kundupplevelse, kommer du leda arbetet för vårt utvecklingsteam med att automatisera vår utlåningsprocess. Du är den som leder teamet och ansvarar för att prioritera i vilken ordning som uppgifterna skall genomföras. Din uppgift blir att motivera medarbetare, förklara och tydliggöra vad och varför saker skall göras, planera och genomföra med trygg metodik, utan att metodiken blir viktigast. Du kommer arbeta i ett tight team bestående av kravställare, processutvecklare, arkitekt och testare som tillsammans med våra kunder, linjen och olika systemutvecklingsleverantörer iterativt kommer att jobba fram de lösningar som passar våra kunder och oss bäst. Teamet kommer med hjälp av korta cykler med hypotesbaserat arbetssätt snabbt pröva idéer, lära av erfarenheterna och pröva lösningarna enligt principen minsta möjliga användbara produkt (minimal viable product).

Arbetsuppgifter i korthet:
• Leda arbetet med att automatisera vår utlåningsprocess.
• Planera och prioritera arbetsuppgifter för teamet.
• Kravhantering och kravanalys
• Avgränsa projektet, styrning och riskanalys av projektet
• Kontinuerlig uppföljning av budget och återkoppling till beställare
• Tätt samarbete med projektets styrgrupp

Kvalifikationer
Din yrkesbakgrund finns inom IT-projektledning och är van att hantera interna och externa kunder. Du har en systemvetenskaplig utbildningsbakgrund eller motsvarande. Du är intresserad av affärs- och processutveckling och lockas av att arbeta för och nära offentliga kunder. Du är förtrogen med hypotesbaserat arbetssätt och du har också utvecklat färdighet inom kravhantering och kravanalys. Det är meriterande om du har arbetat med finansiella system och processkartläggning.

Utbildningsinriktning

  • IT

Utbildningsnivå

  • Högskola / Universitet, kandidatexamen

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har goda kommunikativa förmågor och är intresserad och driven av utvecklings- och förbättringsarbete. I din ledarroll har du arbetat med att förändra arbetssätt och implementera dessa. Du är van att hantera krav som uppkommer i rollen som projektledare på ett lugnt och metodiskt sätt. Du har överblick, är strukturerad och skicklig i att till dig nya arbetssätt, systemstöd och verktyg.
Lika viktigt, om inte viktigare, som faktiska kunskaper och färdigheter är att du delar våra värderingar och verkar för att sprida dem både internt och externt. Dessa värderingar visar sig till exempel i din attityd och är avgörande för ett prestigelöst samarbete och för att lyckas med kvalitet i alla moment och bidra till helheten. Du engagerar dig i vårt uppdrag och visar delaktighet. Du är tydlig när du kommunicerar och säkerställer att du förstått information som förmedlas till dig. För dig är det naturligt att dela med dig av din kunskap och hjälpa andra att hitta bättre arbetssätt. Hos oss är samarbete, initiativförmåga och prestigelöst ansvarstagande de tre grundfundamenten för en framgångsrik organisation.

Om Kommuninvest i Sverige AB
Besöker du vårdcentralen ibland? Åker kollektivt om dagarna? Har barn på en förskola? I så fall är det högst sannolikt att Kommuninvest möjliggjort investeringen som ligger bakom.

Vi bidrar till Sveriges utveckling med en lika fantastisk som enkel idé: Fler kommuner får bättre lånevillkor tillsammans, än var och en för sig. Sedan 1986 har idén bidragit till att sänka svenska kommuners lånekostnader med miljardbelopp. Vi är 95 personer som tror på det vi gör, har en balansomslutning på 350 miljarder, 90 % av Sveriges kommuner och landsting som uppdragsgivare och världen som arbetsplats.

Här finns de med examen, de med dubbelexamen, två doktorer i matematik och en doktor i nationalekonomi men framförallt finns möjligheten att hela tiden utvecklas och bli bättre. Med det ena benet i kommunsektorn och det andra i världens alla finansmarknader kan man lugnt säga att ingen dag är den andra lik på Kommuninvest.

http://kommuninvest.se/karriar/digitalisering/

Vi erbjuder
Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera sitt arbete med fritid och familjeliv. Vi tycker att det är viktigt att man kan påverka sin arbetstid och att det finns en flexibilitet för att få livet att gå ihop. Våra medarbetare är kompetenta och utvecklingsinriktade, vi uppmuntrar därför till intern rörlighet för att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas. Mycket tid avsätts varje år till planering och genomförande av utbildningsinsatser för alla medarbetare. Vi tycker att det är viktigt att alla våra medarbetare förstår hur den egna insatsen bidrar till den övergripande strategin, att vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning.

Tjänsten är placerad på IT-avdelningen på Kommuninvests kontor i Örebro. IT-avdelningen är uppdelad i en Drifts- och förvaltningsfunktion och en utvecklingsfunktion, den här rollen tillhör utvecklingsfunktionen.