Avdelningschef till Innehåll och Lärande

Plats
Stockholm
Annonserat
den 27 december 2017
Stängs
den 22 januari 2018
Ref:
SE-12772
Kontakta
Lisbeth Petersson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Ett strategiskt publikarbete med mål att bli angelägna för fler har inletts. Det innebär insatser för att fördjupa redan existerande relationer, få dem vi når att vilja komma tillbaka, attrahera nya målgrupper och öka kännedomen om oss.

Position
För att engagera fler målgrupper vill vi presentera relevanta, kunskapsbaserade och uppdaterade berättelser om vår samling, utifrån flera perspektiv.

Ditt ansvarsområde:
Som avdelningschef har du det övergripande ansvar för verksamhet, budget och personal.

Du leder arbetet med att skapa ett attraktivt utbud av utställningar, upplevelser och skolprogram vid samtliga av våra fyra museer. Ett utbud som berör, inspirerar och engagerar fler och nya besökare. Vårt mål är att utveckla Världskulturmuseerna till en nationell resurs för livslångt lärande - vid våra museer, uppsökande och digitalt.

Tillsammans med en biträdande avdelningschef och en nyinrättad projektsamordnare leder du ett kreativt team som består av producenter, projektledare, intendenter, pedagoger, utställningstekniker, utställningsarkitekt, fotografer m fl. i Göteborg och Stockholm. Avdelningen bedriver sitt arbete i nära samarbete med övriga avdelningar/enheter och har verksamhet och medarbetare i både Göteborg och Stockholm. Ditt uppdrag är att stärka samverkan inom myndigheten och mellan verksamhetsorterna. Avdelningen har ca 30 medarbetare totalt, varav ca 20 är stationerade i Stockholm, respektive 10 i Göteborg. Därutöver kan visstidsanställningar förekomma. Som avdelningschef är du direkt underställd myndighetschefen och ingår i ledningsgruppen. Placeringsort är Stockholm

Avdelningen har ett starkt metodutvecklande och experimenterande uppdrag - alltid med publiken och nya målgrupper för ögonen. Utvecklingen sker i dialog med olika expertkompetenser och fokusgrupper. Skalbarhet, snabbhet och flexibilitet är vår målsättning för att möta förändringar i omvärlden. Ett prioriterat uppdrag är att utveckla Världskulturmuseernas pedagogiska utbud utifrån skolans behov och styrdokument.

Då flertalet utvecklingsprojekt förutsätter partnerskap och extern finansiering ingår det i uppdraget att bygga och förvalta långsiktiga strategiska samarbeten.

Din profil:

  • Du har akademisk examen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren finner relevant.

  • Flera års ledarerfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar

  • Erfarenhet av att arbeta med leda och utveckla utställningsverksamhet

  • Erfarenhet av att leda och driva förändring inom museer eller annan kreativ och kunskapsbaserad verksamhet; meriterande är om du har arbetat med strategiska samarbeten kring publikutveckling

  • God erfarenhet av projektstyrning och processledning

  • Erfarenhet av upphandling av varor och tjänster

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid tillsättningen. För att lyckas i ditt uppdrag är du utvecklings-och förändringsorienterad. Du ser lösningar, möjligheter och potential i att utveckla såväl verksamheten, dina medarbetare som externa och interna samverkansformer. Med ditt engagerade och inspirerande ledarskap bidrar du till att vi tillsammans inom Världskulturmuseerna ska nå våra mål och vision att bli angelägna för fler!

Anställningsform och placering: Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Placering är i Stockholm men regelbundna resor i tjänsten ingår. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt offentlighetsprincipen. Genom din ansökan samtycker du till behandlingen.

Statens museer för världskultur eftersträvar mångfald och jämnställdhet och ser därför alltid anställda med olika bakgrund och erfarenhet som berikande för verksamheten! Låter det spännande och vill du veta mera är du välkommen att kontakta vår konsult på Mercuri Urval, Lisbeth Petersson 0708-246964. Fackliga företrädare: Camilla Grön, Saco-S 08-480 040 00 och Jenny Ekenstierna, ST 040-664 23 61. Välkommen med din intresseanmälan med CV via www.mercuriurval.se (ref.nr.SE-12772)  senast 22 januari 2018!

Om företaget
Vill du arbeta på en myndighet som har världen som sitt arbetsfält? Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Vi utvecklar även vårt digitala utbud och vår närvaro i olika digitala kanaler – Världskulturmuseerna Digitalt. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Vårt uppdrag är mer angeläget än någonsin!

Idag arbetar cirka 130 medarbetare utifrån regeringsuppdraget att visa och levandegöra världens kulturer samt ge perspektiv på en allt mer globaliserad värld, såväl historiskt som idag. Vi har inlett ett genomgripande utvecklingsarbete för att bli ännu mer angelägna, för fler. Läs mer om oss på www.varldskulturmuseerna.se