Verksamhetschef till Medicinsk Teknik

Plats
Stockholm
Annonserat
den 7 februari 2018
Stängs
den 18 februari 2018
Ref:
SE-12688
Kontakta
Caroline Kock
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Nu finns möjligheten till ett unikt tillfälle att vara med i en av världens största förändringsresor i en högteknologisk miljö och organisation och att få bygga upp framtidens Medicinsk Teknik organisation.

Position
Som Verksamhetschef för avdelningen Medicinsk Teknik, har man det övergripande ansvaret för att leda en verksamhet med ca 200 medarbetare och som omfattar verksamhetsområden inom Analys, Dialys, Röntgen, Elektromedicin, Fysiologi, Sterilteknik, Medicinsk Bild samt forskning och utbildning. I den förändringsresa som Karolinska befinner sig i har verksamhetschefen en nyckelroll och ett avgörande ansvar för att den medicinska tekniken integreras i den kliniska verksamheten och kommer patienterna till godo i form av kvalificerad och effektiv vård.

Förväntningar på rollen är bl a att:

  • Leda utvecklingen av Karolinskas nya förvaltningsorganisation så att den utvecklas till att på ett smidigt och smart sätt kan agera integrerat med verksamheten.
  • Öka samarbetet mellan avdelningen Medicinsk Teknik och klinikerna genom att proaktivt utveckla förtroendet och att vara ambassadör för verksamhetens frågor och kunnande.
  • Medverka till en ökad effektivitet i teknikprocesserna mellan Medicinsk Teknik och klinikerna.
  • Bidra till fortsatt innovativitet som ligger i linje med den professionella vård Karolinska bedriver.

Som Verksamhetschef har man ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Uppdraget innebär att leda, planera, följa upp och utveckla verksamheten. I detta ingår också att stärka och utveckla professionen inom ledningsgruppen samt ha en strategisk syn på verksamhetsområdet för att delta i utvecklingen av Karolinska som ett högspecialiserat universitetssjukhus.

Verksamhetschefen leder verksamheten genom tre sektioner och tio underliggande enheter och har mellan fem och sju direktrapporterande chefer. Rollen är placerad i Solna och Huddinge och rapporterar till direktören för innovation och utveckling samt ingår I & U’s ledningsgrupp.

Vi erbjuder möjligheten till ett unikt tillfälle att vara med i en av världens största förändringsresor i en högteknologisk miljö och organisation. Att få bygga upp framtidens Medicinsk Teknik organisation inom högspecialiserad vård och även vara med i en resa där teknik och människa ska samverka på ett effektivt sätt för att skapa den bästa vårdprocessen för Karolinskas patienter. Det samarbete som sker mellan teknik, it och klinik är unikt och det finns bara ett mål - att det ska bli den säkraste och bästa vård patienterna kan få.

Vi söker dig som har en civilingenjörsexamen eller likvärdigt i kombination med mångårig erfarenhet inom medicintekniska området. Minst fem års chef-/ledarskapserfarenhet samt kunskap att leda organisationers förändrings- och utvecklingsarbete. Erfarenhet från industrin, gärna Med Tech eller läkemedelsindustrin i kombination med erfarenhet från att ha verkat i sjukhusmiljö. Kunskap och erfarenhet av ekonomiskt strategiarbete.

Låter detta intressant så ber vi dig ansöka via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-12688) så snart som möjligt, dock senast 18 februari. Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av Caroline Kock, konsult på Mercuri Urval via caroline.kock@mercuriurval.com, tel 08-506 450 21.

Om företaget
Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16 000 medarbetare. I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden. Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet. Läs mer om oss på www.karolinska.se

Liknande jobb

Liknande jobb