Enhetschef till likviditet och strategi på avdelningen för finansiell stabilitet

Plats
Stockholms län
Annonserat
den 12 februari 2018
Stängs
den 23 februari 2018
Ref:
2018-00188
Kontakta
Olof Sandstedt
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

I Riksbankens uppgifter ingår bland annat att ansvara för det centrala betalningssystemet och att vara likviditetsförsörjare i kris (så kallad lender-of-last resort). En central uppgift för Riksbanken är därför att analysera risker i det finansiella systemet och att ha en god beredskap för att kunna tillföra likviditet om det anses vara nödvändigt. Likviditet & strategienheten ansvarar för att ta ett samlat grepp om avdelningens arbete med sådana frågor samt avdelningens arbete med krisberedskap. Strategiska frågor kring Riksbankens roll för att främja finansiell stabilitet ingår också. I arbetet ingår bland annat att utföra stresstester av likviditetsrisker och förbereda för en god beredskap och hantering av störningar i det finansiella systemet. Enheten ansvarar även för att samordna och bereda frågor kopplade till Sveriges medlemskap i Internationella valutafonden (IMF). Detta arbete sker i nära samarbete med Finansdepartementet. Sverige har tillsammans med övriga nordiska och baltiska länder en valkrets som har en plats i IMFs exekutivstyrelse och som hanterar viktiga policyfrågor. Enheten består av drygt 10 medarbetare.

SOM ENHETSCHEF PÅ AVDELNINGEN FÖR FINANSIELL STABILITET ingår du i avdelningens ledningsgrupp och arbetar med den dagliga ledningen av enheten. Tillsammans med andra i avdelningsledningen ser du till att avdelningen når verksamhetsmålen och stödjer enhetens medarbetare i deras arbete. Andra viktiga delar av ditt uppdrag är att representera avdelningen både internt i enhets- och avdelningsöverskridande projekt och externt i nationella och internationella sammanhang.

VI SÖKER DIG SOM har minst en magisterexamen i finansiell ekonomi, nationalekonomi eller jämförbar utbildning med gedigen erfarenhet av ekonomisk analys och erfarenhet av liknande frågor. Vi ser gärna att du har god förståelse för en centralbanks roll och perspektiv vilket hjälper dig att sätta enhetens arbete i ett större sammanhang. Erfarenhet av att leda människor från projektledning eller som chef är också meriterande.

SOM ENHETSCHEF är ditt främsta fokus att leda medarbetarna och att se till att de utvecklas samtidigt som Riksbankens verksamhet också gör det. Det innebär att du coachar och delegerar ansvar till medarbetarna, ger dem förutsättningar att lyckas och följer upp resultatet. Du bygger team, leder mot mål, säkerställer att enheten lyckas med sina leveranser, ser till att det finns en god struktur för arbetet och att den finansiella stabilitetsanalysen vidareutvecklas.

SOM PERSON är du strukturerad, stabil, tydlig, självständig och prestigelös med ett stort intresse för finansiell stabilitet och Riksbankens roll i ekonomin. Du ser till helheten, har ett gott omdöme och tänker strategiskt. Arbetet ställer också stora krav på samarbets- och kommunikationsförmåga och analytisk kapacitet. Du inspirerar och coachar andra när de löser och presenterar komplexa frågor. I den här rollen fäster vi stor vikt vid dina ledarskapsförmågor och ditt intresse för ledarskapsfrågor.

VI ERBJUDER utmanande arbetsuppgifter i en händelserik miljö där Sveriges ekonomiska utveckling står i fokus. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och mycket stor möjlighet till kompetensutveckling.

VI VILL HA DIN ANSÖKAN med personligt brev och CV inklusive relevanta betyg senast den 23 februari. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Olof Sandstedt, avdelningschef, på +46 8 787 06 81 eller olof.sandstedt@riksbank.se. Du söker tjänsten genom att klicka på Ansök.

Avdelningen för finansiell stabilitet (AFS) består av 52 medarbetare. Från 1 mars 2018 består AFS av fyra enheter. AFS arbetar för att Riksbanken på ett tidigt stadium ska identifiera risker som kan leda till att det finansiella systemet blir instabilt eller ineffektivt. AFS ansvarar också för att se till att Riksbanken ska kunna hantera en finansiell kris, om en sådan trots allt skulle uppstå. Delar av avdelningens analyser och slutsatser presenteras bland annat i rapporten Finansiell stabilitet, i direktionsledamöters tal, och konsultations- och remissvar. Avdelningen arbetar i nära samarbete med andra myndigheter i Sverige, svenska banker och med andra aktörer på de finansiella marknaderna. Vi deltar även aktivt i internationella organisationer som arbetar med finansiell stabilitet så som IMF, Bank for International Settlements (BIS) och European Systemic Risk Board (ESRB).

Liknande jobb

Liknande jobb