Kommunchef till Tingsryds kommun

Rekryterare
Tingsryds kommun
Plats
Tingsryd
Annonserat
den 13 april 2018
Stängs
den 20 maj 2018
Ref:
SE-12980
Kontakta
Per Anders Nilsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Med engagemang för samhälls- och utvecklingsfrågor.

Som kommunchef får du en viktig roll i Tingsryds kommuns framtida utveckling. Som den ledande tjänstepersonen, direkt under kommunstyrelsen, arbetar du med övergripande lednings- och utvecklingsfrågor.

Position
Som kommunchef får du en viktig roll i Tingsryds kommuns fortsatta utveckling. Som den ledande tjänstepersonen, direkt under kommunstyrelsen, arbetar du med övergripande lednings- och utvecklingsfrågor i nära samarbete med såväl tjänsteorganisationen som med den politiska ledningen. Ditt ansvarsområde inkluderar samordningsansvar för kommunens olika verksamheter där du verkar som ansvarig chef för kommunens förvaltningschefer och bolagschefer. I ditt uppdrag ingår förutom det direkta ansvaret för kommunledningsförvaltningen även att arbeta som koncernchef gentemot de kommunalt helägda bolagen.

Ditt huvuduppdrag som kommunchef blir att vara drivande i det övergripande arbetet med att utveckla kommunen på både kort och lång sikt mot ett gemensamt mål och med en tydlig inriktning mot ledarskap och medarbetarskap, medborgarfokus, näringsliv och besökare. Tingsryds kommun står inför flera intressanta frågor framöver; en ny översiktsplan, ett nytt mål-och visionsarbete, digitalisering, samverkan m.m. Här får du en viktig roll. I nära samarbete med kommunens tjänstepersoner och den politiska ledningen verkar ni mot de gemensamma målen.

Som chef i Tingsryd blir det viktigt att du trivs i den mindre kommunen med snabba beslutsvägar, många informella kontaktytor och ett brett engagemang från såväl invånare som medarbetare. Detta ställer i gengäld krav på hög integritet utan att tappa närvaro, tillika ett gott omdöme.

Du är en erfaren ledare med lämplig akademisk utbildning och du har en god förståelse för en politiskt styrd organisation och dess beslutsprocesser. Ledning genom andra chefer och stor tilltro till medarbetarnas förmåga och kunskap är naturligt för dig. Du trivs med utvecklingsarbete och genom din tydlighet och ditt kommunikativa sätt skapar du förtroende, god laganda och goda relationer. Ditt ledarskap inger trygghet i det fortsatta arbetet mot gemensamt uppsatta mål.

Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Tingsryds kommun till något vi är stolta över - nu och i framtiden.

Låter det intressant? Välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) snarast, dock senast den 20 maj 2018, via www.mercuriurval.se (ref.nr. SE-12980). Frågor besvaras av Per Anders Nilsson vid Mercuri Urval, tel. 070-312 44 48. 

Om företaget
Tingsryds kommun har som uppdrag att skapa en bra vardag för kommunens invånare, besökare och företagare. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg. Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb.

Vi på Tingsryds kommun strävar efter att ha medarbetare som trivs och utvecklas i sitt arbete. Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar med större möjlighet för medarbetarna att påverka sin arbetssituation.

Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?