Redovisningschef, Botkyrka

Rekryterare
Botkyrka Kommun
Plats
Stockholm
Annonserat
den 18 april 2018
Stängs
den 4 maj 2018
Ref:
SE-12612
Kontakta
Helena Stenlund
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

- i en expansiv och nytänkande kommun som är långt ifrån lagom.

En av Sveriges största kommuner, Botkyrka, letar efter en skarp redovisningschef med stort intresse och erfarenhet av ledarskap.

Position
Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i deras arbete. Planerings- och uppföljningsavdelningen inom kommunledningsförvaltningen är Botkyrka kommuns övergripande ekonomi- och kvalitetsfunktion med ett strategiskt ansvar att leda och samordna kommunens styrning, planering och ekonomi till stöd för chefer och förtroendevalda.

Enheten redovisning ansvarar för den kommunövergripande redovisningen genom kvalitetssäkring, analyser och strategisk utveckling. Enheten har ett stort ansvar vid upprättandet av kommunens och koncernens årsredovisning och delårsrapporter.

VI ERBJUDER
Hos oss får du en roll med stor påverkan och många möjligheter att göra skillnad för kommunen och dess förvaltningar. Du får möjlighet att ge stöd och service, medverka i kontroll och uppföljning, samt bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt inom redovisningsområdet.

ARBETSUPPGIFTER
Som redovisningschef leder du ett starkt team med 14 kompetenta medarbetare som tillsammans utvecklar enheten. Du ansvarar för att Botkyrka kommuns redovisning sker enligt gällande krav och praxis. Du leder arbetet att säkerställa såväl en aktuell och tillförlitlig ekonomisk redovisning, som rättvisande bokslut och räkenskaper i kommunen.

Du kommer att vara en viktig del i vårt arbete med att utveckla kommunens redovisning. Du kommer tillsammans med en grupp av ekonomer och administratörer såväl inom den egna enheten som inom förvaltningsorganisationen skapa förutsättningar för att uppfylla kommunens åtaganden och god redovisningssed.

Utöver kärnuppgifterna med kassa, leverantörs- och kundreskontra arbetar redovisningsenheten med systemförvaltning av ekonomisystem, internkontroll och övergripande projekt.

KVALIFIKATIONER
Du har en relevant akademisk examen inom området samt erfarenhet av personalansvar och ”brinner för” ledarskap. Du har erfarenhet av redovisningsarbete och gärna god kunskap och erfarenhet av kommunal verksamhet. Du har också goda kunskaper om de lagar och regelverk som tillämpas.

Som person är du handlingskraftig och flexibel samt analytisk och noggrann. Du är en god pedagog som kan omsätta och förmedla ekonomiska samband. Du ska också gilla att samarbeta, se helheter och hitta lösningar samt vara lyhörd för verksamhetens behov och ha en god förmåga att ge stöd inom området. Arbetet kräver självständighet och innebär stort ansvar.

Du är en god kommunikatör med förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

ÖVRIGT
Vi välkomnar alla sökande oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, eller etnisk och religiös tillhörighet.

Vänligen ansök via www.mercuriurval.se (ref.nr. SE-12612) så snart som möjligt, dock senast den 4 maj. Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av Helena Stenlund, konsult på Mercuri Urval via helena.stenlund@mercuriurval.com, tel 08-506 450 05. Botkyrka kommuns fackliga representanter nås via Kontaktcenter på tel 08-530 61 000.

Om företaget
Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 91 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. Botkyrka har de senaste åren påbörjat en förändringsresa som bygger på medborgarkontakten och som är processtyrd utifrån de behov som medborgarna har av sin Kommun. Fokus är medborgaren, att jobba tillsammans och med ett ökat medarbetaransvar och initiativ. Botkyrkas kommun har en värdegrund som består av en ledstjärna ”medborgarens fokus” och fyra värdeord; öppna, ansvarstagande, energiska och modiga. Botkyrka kommun sträcker sig från Mälaren i norr till Himmerfjärden i söder och är, till ytan sett, länets största kommun. Läs mer om oss på www.botkyrka.se

Liknande jobb

Liknande jobb