Enhetschef - IFO myndighetsutövning till Heby kommun

Rekryterare
Heby kommun
Plats
Heby
Annonserat
den 4 juli 2018
Stängs
den 20 augusti 2018
Ref:
SE-13189
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Målen i Heby kommun ska ha ett tydligt fokus på nyttan som skapas för våra medborgare och på de som använder tjänsterna har till uppgift att utreda, skydda, stödja och hjälpa samt ge service till utsatta personer i kommunen. Det gäller framförallt i ditt uppdrag som enhetschef har du ett övergripande ansvar för arbetsmiljö, personal, budget och kvalitetsuppföljning. En roll med strategiskt och operativt ansvar där du får stor möjlighet att vara med och forma utvecklingen inom IFO genom att utveckla arbetsformer för myndighetsutövning med utgångspunkt i rättssäker handläggning och att finna samverkansformer med interna och externa aktörer med fokus på kvalitet för klient/brukare. Du rapporterar till verksamhetschefen för område IFO/Bistånd och ingår i områdets ledningsgrupp. Enheten har ca 20 medarbetare och som stöd i den operativa ledningen och metodarbetet har du två 1:e socialsekreterare.

Som chef inom Heby kommun är du ledare, verksamhetsansvarig och arbetsgivare. Du inspirerar till lärande, delaktighet, utveckling och låter medarbetarna ta ansvar utifrån sin kunskap och kompetens. Du tydliggör och skapar förståelse för uppdrag och politiska beslut och ansvarar för att förväntade resultat uppnås med givna resurser och strävar alltid efter en ekonomi i balans. Som arbetsgivare representerar du Heby kommun och verkar för en enhetlig arbetsgivarpolitik genom samverkan med andra arbetsgivarföreträdare och de fackliga organisationerna.

För att lyckas i ditt uppdrag arbetar du utifrån en helhetssyn som bygger på din breda erfarenhet inom individ- och familjeomsorgen. Du är väl förtrogen med organisatoriska och strategiska frågor samt lagstiftningen inom socialtjänstens område. En stor fördel är om du har erfarenhet av myndighetsutövning med inriktning barn, unga och familj. Du stimuleras av och har erfarenhet av samverkan med andra myndigheter och aktörer inom det sociala området. Utifrån dina erfarenheter av arbete inom politiskt styrd organisation ser du möjligheterna att påverka och göra skillnad. Din utbildningsbakgrund har du som socionom eller annan likvärdig högskoleexamen.

Vill du vara med och skapa en verksamhet med rörelse, framåtriktning och utveckling? Vi uppmuntrar våra medarbetare att vara kreativa. Detta skapar en arbetsmiljö med utmaningar, arbetsglädje och möjlighet till personlig utveckling. Personalen är vår viktigaste resurs för att vi ska kunna utvecklas på ett sådant sätt att det gagnar individen, organisationen och kommuninvånarna som ett led i kommunens utvecklingsarbete satsar vi på våra ledare. Alla kommunens chefer ges möjlighet till egen utveckling, inte bara genom ett lärande i vardagen, utan även genom en individuell kompetensutvecklingsplan. Närheten med möjlighet till överblick ger de bästa förutsättningar för samverkan mellan förvaltningarna, så att du på ett smidigt sätt kan bidra med lösningar som ger delaktiga, trygga och nöjda brukare. Du kan göra verklig skillnad!

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Låter det intressant? Välkommen att ansöka via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-13189) så snart som möjligt, dock senast 20 augusti. Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av Lisbeth Petersson, konsult på Mercuri Urval via mail; lisbeth.petersson@mercuriurval.com eller telefon; 0708246964.

Om företaget
Heby kommun - en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet.

En småskalig kommun med bra läge i den expanderande Mälardalsregionen. Här finns bra boendemiljöer, ett rikt föreningsliv, vacker natur och chans till en rad olika fritidsupplevelser. Utmärkt pendlarläge med närhet till Uppsala, Västerås, Enköping och Gävle. Arbetsgivaren Heby kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med 925 anställda och många olika kompetensområden att arbeta inom- såsom skola, vård och omsorg, administration. IT, information, stadsplanering etc.