Chef till Svenskt Trä

Rekryterare
Svenskt Trä
Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 23 september 2018
Stängs
den 12 oktober 2018
Kontakta
David Strömwall
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Branschorganisationen Skogsindustrierna

Vi söker en

Chef till Svenskt Trä

som strategiskt ska leda organisationen och dess medarbetare in i framtiden

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri. Svenskt Träs uppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenska träprodukter, samt bidra till att den globala bioekonomin växer.

Rollen
Som chef för Svenskt Trä driver du en organisation av experter och seniora projektledare. Din roll  är att verka i gränslandet mellan styrelsen och organisationen för att leda inriktningen på verksamheten. Rollen kräver att du som ledare driver utvecklingen och har förmåga att ta ut en tydlig strategisk riktning. Du kommer agera relationsbyggare och skapa förtroende hos organisationens anställda och medlemmar. Svenskt Träs internationella organisation verkar för ökad användning av trä i bland annat i England, Frankrike och Asien, och du kommer att vara drivande och engagerad i att öka den internationella dimensionen. Svenskt Trä har sedan tidigare ett mycket gott rykte och är uppskattade bland medlemsföretagen för sin initiativ- och leveransförmåga.

Vårt erbjudande
Som chef för Svenskt Trä du får vara med i frontlinjen när det gäller omställningen till ett fossilfritt Sverige – där trä och träbaserade råvaror utan tvekan kommer utgöra en förutsättning för att lyckas. 

Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Som det skogsland Sverige är har vi en fantastisk möjlighet att vara en del av lösningen på  frågor kring klimat och miljö.

Vem är du?
Nu söker vi dig som brinner för ledarskap och har erfarenhet av att leda och utveckla en organisation. Uppdraget kräver förmåga att se till helheten och synergierna mellan de olika verksamheterna inom Skogsindustrierna. Genom en bra dialog med kollegor och medarbetare skall chefen för Svenskt Trä bidra med nytänkande och medverka i utvecklingen av näringsliv och samhälle. Chefen för Svenskt Trä måste vara mycket samhällsintresserad samt dela de grundläggande värderingarna hos de olika medlemsföretagen.

Ditt ledarskap bygger på att du skapar engagemang och entusiasm kring Svenskt Trä både externt och internt. Som person är du handlingskraftig och van att med högt engagemang och uthållighet omsätta visionära mål till tydliga strategier och konkreta åtgärder.

Du har relevant akademisk examen och flerårig erfarenhet från en ledande befattning inom trämekanisk industri eller i närliggande verksamhet. Du har förmåga att skapa goda relationer och relevanta nätverk, såväl politiska, mediala, som samhälleliga.  Du har relevant internationell erfarenhet och är en skicklig kommunikatör. Med fördel god förståelse för lobbying och påverkansarbete.

Vill du veta mer?
För ytterligare information kontakta vår samarbetspartner Novare Executive Search: 

David Strömwall, +46(0)760-02 45 77 eller Maja Ytterell, +46(0)761-66 48 78.

Ansökningshandlingar skickas till chefsvenskttra@novare.se , sista ansökningsdag är 12 oktober. Varmt välkommen med din ansökan!