Generaldirektör till Arbetsgivarverket

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 19 december 2018
Stängs
den 13 januari 2019
Kontakta
Lena Johansson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vår nuvarande generaldirektör lämnar sitt uppdrag efter sommaren 2019 och vi söker nu hennes efterträdare.

Vi söker Dig som har genuint intresse för och kunskap om statliga arbetsgivarfrågor och utveckling.

Arbetsgivarverket ansvarar för att, som arbetsgivarorganisation, utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Arbetsgivarverket ska bl.a. utföra förhandlingsarbete för sina medlemmar och företräda dem i arbetstvister samt svara för information, rådgivning och utbildning som arbetsgivare på det statliga området behöver. Arbetsgivarverket ska också utföra vissa stabsuppgifter som regeringen efterfrågar.

Medlemmarnas inflytande över verksamheten utövas bland annat genom Arbetsgivarkollegiet som består av cheferna för de 240 medlemmarna.

På Arbetsgivarverket arbetar ca 65 medarbetare och generaldirektören har en ledningsgrupp med fem enhetschefer. Styrelsen svarar för verksamheten i enlighet arbetsgivarkollegiets beslut. Generaldirektören anställs av styrelsen.

Generaldirektörens huvudsakliga uppgift är att leda, driva och utveckla verksamheten på uppdrag av medlemsmyndigheterna. Uppdraget utgår från strategin för de statliga arbetsgivarna med fokus på utveckling och innovation, attraktion och ledarskap.

Vi söker Dig som har ett stort engagemang för förändrings- och utvecklingsarbete i statsförvaltningen och är väl införstådd i partssystemet och den svenska modellen. Ett professionellt förhållningssätt och intresse för arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor är en förutsättning. Du kommunicerar väl i komplexa sammanhang och har förmåga att anpassa kommunikationen efter olika målgrupper.

Du inspireras av att, med utgångspunkt från den statliga arbetsgivarpolitiken, bidra till att utveckla den statliga sektorns effektivitet och samhällsnytta.

Vidare har Du:

  • Erfarenhet av och genuin kunskap om statliga arbetsgivarfrågor och den svenska modellen
  • Egenskaper som gör att du kan företräda statliga arbetsgivare professionellt och förtroendefullt, även internationellt
  • Förmåga att balansera olika intressen och driva den statliga sektorns arbetsgivarutveckling
  • Dokumenterat goda ledaregenskaper på strategisk nivå, gärna från en kunskapsintensiv och/eller intresseorganisation
  • Hög integritet och förmåga att agera strategiskt på både kort och lång sikt
  • Akademisk examen eller motsvarande

Vi ser gärna att du även har:

  • Erfarenhet från ledning av verksamhet inom statsförvaltningen eller motsvarande arbete inom Regeringskansliet
  • Erfarenhet av att leda genom andra chefer

I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för rollen.

Övrigt
Arbetsgivarverket ligger i Stockholm. Arbetsgivarverket tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.

I denna rekrytering samarbetar vi med Skill och vi kan komma att samarbeta med searchkonsult. Som en del av urvalsprocessen kan tester komma att användas.

Frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen besvaras av Skill, Lena Johansson, mobil 0708-52 32 36, samt Christina Gellerbrant Hagberg, styrelseordförande, tel 010-579 26 11

Ansökan
Din ansökan skickar du i ett förslutet kuvert märkt med ”Generaldirektör 2019” till Arbetsgivarverket, Box 3267, 10365 Stockholm senast den 2019-01-13. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskilds identitet.

Liknande jobb

Liknande jobb