Sök arbetsgivare eller rekryteringsföretag

Sök rekryterare
 • Aaro Systems

  Aaro Systems AB startades med visionen att göra konsolidering i större såväl som mindre koncerner enklare, snabbare och mer transparent.

 • Aarsleff Rörteknik AB

  Aarsleff Rörteknik AB ingår i den internationella gruppen Aarsleff Pipe Technoligies med fast etablerade verksamheter i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Holland, Ryssland & Balticum.

 • AB Dahréntråd

  LWW Group är idag ledande i Europa på lindningstråd i koppar och aluminium för elmotorer, generatorer och transformatorer. I divisionen ingår Dahréntråd i Jonslund, Isodraht i Tyskland,

 • AB Göta kanalbolag

  AB Göta kanalbolags verksamhet ska syfta till att driva och förvalta Göta kanal så att dess värde vidmakthålls.

 • AB Igrene

  AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 3 000 aktieägare.

 • AB Persson Invest

  AB Persson Invest är moderbolag i en koncern som bedriver handel med personbilar, lastbilar och bussar samt verksamhet inom hyvleri, skog och fastighetsförvaltning.

 • AB Stelacon

  AB Stelacon erbjuder konsult- och analystjänster till aktörer inom bland annat offentlig sektor, telekom, media och transport

 • AB Stångåstaden

  AB Stångåstaden, Linköpings största bostadsbolag, ägs av Linköpings kommun och utvecklar fastigheter och stadsdelar på ett aktivt och hållbart sätt.

 • AB Svensk Exportkredit

  AB Svensk Exportkredit är ett bolag som ägs till 100 % av svenska staten. Vårt uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

 • AB Svensk Filmindustri (SF)

  AB Svensk Filmindustri (SF) är Nordens ledande kommersiella filmbolag med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Norge, Danmark och Finland.