Personuppgifter

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies

 

 

Villkor Di-konto och hantering av personuppgifter

Följande villkor gäller för din användning av tjänsten Di-konto som tillhandahålls av Dagens industri AB, 556221-8494 (nedan benämnt ”Di” eller ”Vi”). Genom att registrera dig för Di-konto godkänner du dessa villkor.

Di-kontot är kostnadsfritt och du erhåller härmed en rätt att använda ditt Di-konto för privat, icke kommersiellt bruk. Med ditt Di-konto kommer du att kunna registrera dig för nya gratistjänster och även för avgiftsbelagda tjänster. Sådana tjänster kräver dock beställningar från dig i varje enskilt fall och kan vara föremål för särskilda villkor, vilka du kommer att ha möjlighet att ta del av och godkänna innan sådan tjänst påbörjas. För det fall de särskilda villkoren avviker från dessa villkor, skall de särskilda villkoren äga företräde.

Genom att registrera ett Di-konto accepterar du att Di skickar e-post om artiklar du valt att märka upp för senare läsning, tävlingar och erbjudanden som berör Di-kontot, samt att aggregerad statistik för Di-kontot får användas fritt av Di i kontakt med andra medier, annonsörer och andra intressenter. Vidare accepterar du Di:s regler för kommentarer i enlighet med följande.

Di förbehåller sig rätten att radera inlägg som inte tillför debatten något nytt. Vi accepterar inte inlägg med rasistiskt innehåll eller nedsättande omdömen om kön, ras, religion eller sexualitet eller inlägg som annars kan anses stötande. Inte heller accepteras svordomar, könsord eller ovårdat språkbruk. Angrepp på enskilda individer accepteras endast om de på ett adekvat sätt gäller personens yrkesroll. Även budskap med kommersiell innebörd kan raderas. Di förbehåller sig också rätten att redigera/ändra inlägg som inte följer dessa regler.

Di förbehåller sig rätten att radera artikelkommentarer och/eller inlägg på forumet Börssnack som inte tillför debatten något nytt. Vi accepterar inte inlägg med rasistiskt innehåll eller nedsättande omdömen om kön, etniskt ursprung, religion eller sexualitet eller inlägg som annars kan anses stötande. Inte heller accepteras svordomar, könsord eller ovårdat språkbruk. Angrepp på enskilda individer accepteras endast om de på ett adekvat sätt gäller personens yrkesroll. Grova påhopp och beskyllningar mot andra deltagare i Börssnack accepteras inte. Även budskap med kommersiell innebörd kan raderas. Di förbehåller sig också rätten att redigera/ändra inlägg som inte följer dessa regler utan att behöva motivera åtgärden. Upprepade och/eller grova övertramp kan medföra avstängning från kommentarsdelen och/eller Börssnack.

Börssnack är ett fritt forum i den bemärkelsen att det är skribenterna själva som skapar och ansvarar för sina inlägg. Här kan du kommentera, analysera, kritisera och diskutera. Men skribenterna måste också hålla sig till vissa spelregler.

Alla som skriver inlägg på Börssnack är garanterade anonymitet. Men det gäller inte vid grova övertramp mot spelreglerna på Börssnack eller då det föreligger misstankar om brott och myndighet eller domstol utkräver uppgifter av Börssnack.

För att registrera ditt Di-konto kommer du att behöva lämna vissa uppgifter, däribland ditt namn, e-postadress och lösenord. Innehavare av Di-konto ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta och uppdateras vid behov. Du uppmanas att förvara dina användaruppgifter (användarnamn och lösenord) säkert och oåtkomliga för andra personer. Di kommer inte att begära dessa uppgifter av dig. Om det finns skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter skall du snarast underrätta Di om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

I statistiska sammanställningar är alla innehavare av Di-kontot anonyma, vilket innebär att dina bevakningsinställningar, skickade och märkta artiklar inte kan härledas till dig.

Om du är med i tävlingar gäller att eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Anställda på företag inom Di-gruppen och företaget som arrangerar eller delar ut vinster får inte delta.

Giltighetstid och uppsägning

Dessa villkor träder i kraft i och med att du accepterar dessa villkor och registrerar dig för Di-kontot. Villkoren gäller därefter till dess att de sagts upp av dig eller oss. Vid uppsägning av dessa villkor har du inte längre rätt att använda Di-kontot och relaterade tjänster.
Du har rätt att när som helst säga upp ditt Di-konto genom meddelande till oss på de kontaktuppgifter som återfinns på vår hemsida, Di.se.
Vi förbehåller oss rätten att säga upp ditt Di-konto med omedelbar verkan om du bryter mot dessa villkor, mot Di:s regler för kommentarer eller mot de särskilda villkor som gäller för viss tjänst du använder.
Vi förbehåller oss även rätten att uppdatera dessa villkor från tid till annan, exempelvis till följd av regeländringar eller ändringar i tjänst. Om så sker, kommer du att upplysas om att villkoren kommer att ändras vid nästa inloggning. Om du inte accepterar sådan ändring kan det medföra att du inte längre kommer att kunna använda ditt Di-konto. Användning av tjänsten efter det att de ändrade villkoren trätt ikraft innebär att du har accepterat de nya villkoren.

Behandling av personuppgifter

När du tecknar ett konto hos Di samtycker du till att de personuppgifter du lämnar får lagras och användas för marknadsföring, statistik och analys av Di och Bonnierkoncernen enligt nedan.

Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter eller tjänster.

Di ingår i Bonnierkoncernen, nedan kallat Bonnier. Företagen inom Bonnier behandlar kunders och användares personuppgifter gemensamt inom koncernen.

Bonnier AB håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Bonnier. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster, inbegripet när, var och hur du använder tjänsterna.

Uppgifterna används av Di och Bonnier för fakturering, information och leverans av produkter, administration av ditt konto hos Di, marknadsföring, som underlag för statistik och produktutveckling samt för att kontrollera att tjänsterna används i enlighet med gällande regler och villkor. Uppgifterna kan ligga till grund för att Di och Bonnier, samt i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

Bonniers kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter kan lämnas ut till Bonniers samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag. Registerutdrag kan också begäras från respektive Bonnierbolags leveransregister, där detaljerade uppgifter finns om din prenumeration/medlemskap. Där kan man också spärra uppgifterna mot marknadsföring. Kontakta Kundtjänst på pren@di.se alternativt 08-573 651 00.

Personuppgifter sparas under den tid du har en pågående användarrelation med Bonnier och en tid därefter eller i enlighet med lämnat samtycke. Om du vill avsluta ditt konto kan du enkelt meddela detta till Di:s kundtjänst så att vi kan spärra eller radera dina uppgifter genererade i ditt konto när samtliga aktuella transaktioner avslutats.

För mer information se www.kunddata.bonnier.se.

Cookies

Dagens industri och Bonnier använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur Dagens industris och Bonniers digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen. Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. Cookies och andra liknande tekniker kan också lagras i filer som ingår i digitala tjänster. Bonniers kunder och registrerade användare samtycker till användningen av cookies.

Du kan ställa in din webbläsare att blockera cookies och du kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se.

Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com.