Prodiem

Sverige

Om Prodiem

Prodiem är ett expansivt och framgångsrikt rekryterings- och konsultföretag specialiserade inom ekonomi, finans och HR. Vi har konsulter och kandidater som går in i linjebefattningar, i specialistroller eller arbetar mer managementinriktat i specifika projekt eller på chefsnivå. Prodiem startade 2003 och vi är idag ett av de större specialiserade företagen inom vår nisch. Prodiem har två affärsområden, Konsulter och Rekrytering & Search.

Exempel på kompetenser vi arbetar med är controller, ekonomichef, CFO, redovisningsekonom, redovisningschef, koncernredovisningsekonom, riskanalytiker, HR-chefer samt lönechefer. Bland Prodiems kunder hittar du såväl börsnoterade som ägarledda företag. Många av våra kunder är marknadsledande och bedriver en internationell verksamhet. www.prodiem.se

5 jobb med Prodiem

Prenumerera på jobb via e-post
Prenumerera på jobb via e-post