Swedavia

Sverige

Om Swedavia

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för vår affär och därför genomsyras hela vår verksamhet av kundfokus. Swedavia är världsledande på utveckling av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor per helår och har 2 600 medarbetare. Tillsammans för vi världen närmare. På våra flygplatser möter vi hela världen, varje dag. Det är en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, det är en förutsättning för vår framtida utveckling som ett hållbart företag.

2 jobb med Swedavia

Prenumerera på jobb via e-post