SJR

Sverige

Om SJR

SJR Finding excellence bilden

SJR in Scandinavia
SJR gröna strecket
SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi och Bank & Finans. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät i näringslivet inom denna sektor. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag ca 200 anställda och har kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för ekonomer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom Ekonomi och Bank & Finans. SJR är noterat på First North-listan. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. 

Affärsidé och vision
SJR gröna strecket

Affärsidé
SJR är specialiserat på rekrytering och konsultverksamhet inom ekonomi, bank och finans samt karriärvägledning vid omstruktureringar. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang.

Vision
SJR:s vision är att vara Sveriges ledande konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi, bank och finans.

SJR koncernen
SJR gröna strecket
SJR har idag två dotterbolag:

SW med SJR [square]

SW in Scandinavia AB startade i början av 2006. SW’s affärsidé är att vara specialiserade på rekrytering och konsultverksamhet för tjänstemän. Vår målsättning är att kunder såväl som konsulter ska uppleva en hög kvalitet och en personlig service som är unik.

Ogunsen med SJR

Ogunsen AB grundades 2007 och startade sin verksamhet under 2008. Ogunsens affärsidé är att leverera rekryterings- och interimslösningar på managementnivå till kunder inom privat och offentlig sektor.

12 jobb med SJR

Prenumerera på jobb via e-post
Prenumerera på jobb via e-post