Arctic Securities

Sverige

Om Arctic Securities

Arctic koncernen är en ledande oberoende investmentbank, grundad 2007. Arctic ägs av anställda till 66% samt av Trond Mohn (genom Meteva AS) till 34%. I samband med ett utökat geografiskt fokus på hela Norden förvärvades Nordic Fixed Income AB, en nischaktör på den svenska företagsobligationsmarknaden, under hösten 2015.  Utöver att skapa en pan-Nordisk distributionsplattform önskar Arctic expandera produkterbjudandet inom kapitalanskaffningar i Sverige.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?