UR (Sveriges Utbildningsradio AB)

Sverige

Om UR (Sveriges Utbildningsradio AB)

UR (Sveriges Utbildningsradio AB) är ett flermedialt public servicebolag som ska göra skillnad i människors lärande. UR:s uppgift är att bidra till kunskap och utbildning samt att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. UR har i uppdrag att spegla hela befolkningen med program för grupper som annars inte syns och hörs så ofta, som språkliga och etniska minoriteter samt personer med funktionsnedsättning. UR har cirka 230 anställda vilka huvudsakligen arbetar i Stockholm. Läs mer på www.ur.se

1 jobb med UR (Sveriges Utbildningsradio AB)

Prenumerera på jobb via e-post