Sörmlands Sparbank

Sverige

Om Sörmlands Sparbank

Sörmlands Sparbank är en sparbank som verkar i kommunerna Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåker med totalt åtta kontor. Bankens starka ställning på den lokala marknaden grundar sig i ett förtroende uppbyggt under en närmare 185-årig historia.

All personal (totalt ca 180 anställda) finns i Sörmland, ledningen sitter i Sörmland och alla specialister finns också i Sörmland.

Sörmlands Sparbank är marknadsledande inom verksamhetsområdet med en affärsvolym vid årsskiftet 2015/2016 på 38.551 mkr. Banken är väl rustad med god lönsamhet, finansiell styrka, en stark lokal förankring, en stark kultur och kompetenta medarbetare.

Till skillnad från andra banker har inte en sparbank några aktieägare utan låter istället delar av överskottet gå tillbaka till det lokala samhället i Sörmland där banken verkar.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?