Nordic Insource Solutions

Sverige

Om Nordic Insource Solutions

Vi är en modern uppstickare inom klassisk Management Consulting och Interim Management. Våra konsulter är experter inom ekonomi, inköp och förändringsledning där vår styrka ligger i att vi på ett flexibelt sätt kan stödja våra kunder med så väl operativt arbete som strategiska och taktiska frågor på ledningsnivå. Vi finns alltid på plats ute hos våra kunder, axel mot axel, för att på bästa sätt kunna förstå deras verksamhet och verklighet och på så vis skapa ännu bättre resultat och värde. Våra kunder omfattar allt från start up:s till börsnoterade storbolag i olika branscher. 

Vi tror på våra medarbetares förmågor, olikheter och potential och skapar delaktighet, engagemang och ansvar genom att involvera och se till att alla är en del av bolagets utveckling och tillväxt.

1 jobb med Nordic Insource Solutions

Prenumerera på jobb via e-post