Kronofogdemyndigheten

Sverige

Om Kronofogdemyndigheten

Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle genom att skapa balans mellan den som inte fått betalt och den som ska betala. Vi vill bidra till att människor hittar lösningar och förändrar sin situation, men framför allt vill vi motverka att människor hamnar i en svår skuldsättning. I vårt arbete är det viktigt att se möjligheter och med kundens fokus ständigt förbättra vår verksamhet.

I syfte att ge förutsättningar för myndigheten att förverkliga våra strategier genomförde Kronofogden under 2016 en översyn av huvudkontoret. Som en del i översynen skapades den nya ekonomiavdelningen 1 januari 2017. Avdelningen består av två enheter - analysenheten och infrastrukturenheten – vilka fortfarande är under utveckling.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?