AB Igrene

Sverige

Om AB Igrene

Igrenes verksamhetsidé är att bolaget skall ägna sig åt undersökningar, provtagningar, analyser och rapporter att detta inte förhindrar att de undersökningshål som görs placeras strategiskt nära presumtiva kunder till den energi som kan utvinnas i dessa hål, att med eget kapital kunna fortsätta undersökningsarbetet för att fastställa den totala fyndigheten med avseende på kvalitet och volymer som underlag för bolagets värdering, att därefter skall bolaget kunna säljas helt eller delvis.

Detta innebär att Igrene är berett att under undersökningsperioden även ansöka om utvinningstillstånd för att från borrhål i strategiska lägen leverera gas för kommersiella ändamål.

1 jobb med AB Igrene

Prenumerera på jobb via e-post