RISE

Sverige

Om RISE

Division Certifiering inom RISE koncernen utfärdar certifikat enligt en lång rad standarder inom ledningssystem, produkt och person. Certifiering syftar till att skapa förtroende vilket förutsätter kompetens och opartiskhet vilka är hörnstenar för oss. 

På RISE jobbar mer än 2200 medarbetare på olika sätt med forskning och teknik som gör nytta för näringsliv och samhälle. Vi drivs av kreativitet, kunskap och samverkan för att uppnå vår mission – accelerating innovation. Det gör vi genom att tillsammans med våra kunder och partners utveckla produkter och tjänster baserad på tillämpad forskning, för att lösa existerande och framtida behov för näringsliv och samhälle. I vår roll som forskningsinstitut ligger också att skapa nätverk och nya samarbetsmöjligheter för våra kunder och samarbetspartners både nationellt och internationellt. På det sättet bidrar vi till att lösa utmaningarna för ett hållbart samhälle och att stärka svensk industris konkurrenskraft på en alltmer global marknad.

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?