Ellevio AB

Sverige

Om Ellevio AB

Vi äger, driver och utvecklar regionala och lokala elnät och distribuerar el med 99,98 procents pålitlighet till nära 918 000 kunder i Sverige. Vårt elnät är totalt 7 200 mil långt vilket motsvarar nästan två varv runt jorden. Våra kunder är spridda över Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Värmland, Närke, Bohuslän, Halland och Stockholmsområdet. Den största delen av elnätet finns på landsbygden medan majoriteten av kunderna finns i Stockholm.


Under 2016 distribuerade Ellevio totalt 27,1 TWh el. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer.


Företaget ägs av ett konsortium bestående av de svenska pensionsförvaltarna Tredje AP-fonden, Folksam och Första AP-fonden, samt Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Ellevio har långa anor, men namnet Ellevio fick företaget 2015 när Fortum sålde sin svenska elnätsverksamhet till den nuvarande ägargruppen. 2016 omsatte Ellevio drygt 6,5 miljarder kronor. Ellevio AB (publ) är ett Svenskt aktiebolag och huvudkontoret ligger i Stockholm.

1 jobb med Ellevio AB

Prenumerera på jobb via e-post