Protector

Sverige

Om Protector

Prestationskultur

Protectors organisation är uppbyggd kring kvalificerade medarbetare, de flesta med lång erfarenhet av försäkringsbranschen.

Alla medarbetare har tydliga mål som är kopplade till individuella prestationskontrakt. Det finns en etablerad struktur för hur utvecklingssamtal genomförs i hela organisationen. En central del av målkriterierna utgörs av Protectors värderingar.

Ledar- och medarbetarutveckling

Vi har under lång tid satsat hårt på utvecklingsprogram för såväl ledare som medarbetare. Målet är dels att utveckla ett enhetligt ledarskap, där ledning och anställda delar en gemensam förståelse för företagets grundläggande värdebaserade förvaltnings- och prestationskultur, dels att göra alla medarbetare medvetna om företagets grundläggande värderingar och förhållningssätt.

Värdegrund

Vi lägger stor vikt vid att ha en gemensam värdegrund på Protector. Vi har sedan starten 2004 vuxit i snabb takt och börsnoterades i maj 2007. Våra ambitioner är fortsatt höga, och dessa kommer till uttryck genom vår vision och affärsidé.

Vår vision

Protector skall vara utmanaren. Detta ska ske genom unika relationer, god beslutsförmåga och kostnadseffektivitet.

Värderingar

Protector har definierat fyra kärnvärden som utgör grunden för vår kultur och som fungerar som ledstjärnor i vardagen. Våra värderingar är ett uttryck för vår personlighet och ger vägledning för vår framtida utveckling.

Värderingarna är anpassade efter varje verksamhetsområde och är ett levande fundament för våra bedömningar och beslut, och används varje dag.

  • Trovärdig
  • Tillmötesgående
  • Modig
  • Engagerad

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?