Riksgälden

Sverige

Om Riksgälden

Riksgälden är statens finansförvaltning. Vi spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. I vårt uppdrag ingår att vara statens internbank, förvalta och finansiera statsskulden, ge statliga garantier och lån, ansvara för insättningsgarantin och hantera statligt stöd till banker i kris. Regeringen meddelade den 11 mars att man kommer att utse Riksgälden till resolutionsmyndighet, vilket innebär ett väsentligt utvidgat ansvar för bankkrishantering. Vårt kontor finns i centrala Stockholm.
Läs mer om Riksgäldens nya uppdrag som resolutionsmyndighet.

1 jobb med Riksgälden