Arvika Fastighets AB

Sverige

Om Arvika Fastighets AB

Arvika Fastighets AB är Arvika kommuns allmännyttiga fastighetsbolag med syfte att främja bostadsförsörjningen i Arvika kommun. Arvika Fastighets AB erbjuder hyresgäster attraktiva och trygga boenden, ändamålsenliga och effektiva lokaler samt förvaltar kommunalt ägda fastigheter, anläggningar och parkmark inom Arvika kommun.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?