Svenska Kyrkan Göteborgs stift

Sverige

Om Svenska Kyrkan Göteborgs stift

Till stöd för församlingarnas verksamhet arbetar Göteborgs stift med kapitalförvaltning, skogsbruk och exploatering. Detta sker bl.a. genom förvaltning av skogs- och jordbruksfastigheter samt värdepapper. Göteborgs stifts innehav är i dagsläget 25 400 hektar skogsmark, 2 000 hektar jordbruksmark, 300 miljoner i värdepapper samt en hyresfastighet i centrala Göteborg.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?