Datainspektionen

Sverige

Om Datainspektionen

Datainspektionen arbetar för att värna den enskildes integritet i det digitala samhället. Genom den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och en ny kameralagstiftning får Datainspektionen nya uppgifter. Myndigheten växer kraftigt och behöver därför rekrytera stort.

Vill du arbeta på en myndighet i fokus som verkar för att synliggöra integritetsfrågorna i samhället? På Datainspektionen får du chansen att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med högaktuella lagar och rättsområden som är under ständig förändring och utveckling.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?