Transportstyrelsen

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi har 1 600 medarbetare på 15 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.

1 jobb med Transportstyrelsen

  • Kvalificerad it-revisor

    • Norrköping (Kommun), Östergötland, Solna (Kommun), Stockholm
    • Transportstyrelsen

    Som it-revisor vid Transportstyrelsen får du en unik och spännande roll.