Nacka kommun

Sverige

Om Nacka kommun

Nacka kommun ansvarar för att utveckla och värna medborgarnas livsmiljö. I Nacka kan du förvänta dig välskött utemiljö, rent vatten och god framkomlighet. Vi arbetar för nästa generation genom att verka för bra kommunikationer och tätare bebyggelse, samtidigt som vi värnar om vatten och natur.

Engagerade och delaktiga medarbetare driver utvecklingen framåt och gör Nacka kommun till en attraktiv arbetsplats. I Nacka provar vi gärna nya idéer och fattar besluten långt ut i organisationen. Ambitionen är att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Vi satsar aktivt på friskvård och har en bra företagshälsovård.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?