EKN

Sverige

Om EKN

På EKN arbetar vi med internationella affärer. EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering. Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Våra tjänster ger en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och en bättre möjlighet till finansiering.

EKN genomför nu en stor satsning på att nå ut till fler svenska små och medelstora företag. På affärsområdet arbetar cirka 30 personer uppdelat på fem geografiska kundteam i Sverige för att fördjupa kontakten med företag och banker i respektive region. Affärsområdet har högt uppsatta mål och svarar för försäljning och kundrelationer, hantering och riskbedömning av affärer samt skadeförebyggande åtgärder, skadereglering och återvinningsåtgärder.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?