Lancelot Asset Management AB

Sverige

Om Lancelot Asset Management AB

Lancelot Asset Management AB är en oberoende och aktiv kapitalförvaltare som startade 1989. Lancelot bedriver diskretionär förvaltning, rådgivning och fondförvaltning i fyra fonder. All förvaltning sker i koncentrerade portföljer med 10-15 innehav som ämnas att ägas långsiktigt. Målet att avkasta väsentligt bättre än marknaden över tid.

1 jobb med Lancelot Asset Management AB

Prenumerera på jobb via e-post