Semrén & Månsson

Sverige

Om Semrén & Månsson

Semrén & Månsson har idag över 100 medarbetare stationerade i Göteborg, Stockholm, St.Petersburg och Szczecin. Tillsammans strävar arkitekter, ingenjörer, inredningsarkitekter, BIM-samordnare, visualiserare och ekonomer för att skapa de bästa projekten. Bolaget arbetar i ämnesspecifika studios för att samla specialistkompetens inom bostäder, vård, inredning, publika byggnader, stadsplanering och internationella uppdrag. I koncernen finns också dotterbolagen Zynka som arbetar med 3D-visualisering och BIM-projektering.

1 jobb med Semrén & Månsson

Prenumerera på jobb via e-post