Medlingsinstitutet

Sverige

Om Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning, medla i arbetstvister samt ansvara för den officiella lönestatistiken. Vi är en liten arbetsplats med ett tiotal medarbetare. Verksamheten leds av en generaldirektör och vårt kontor finns i Gamla stan i Stockholm.

1 jobb med Medlingsinstitutet

Prenumerera på jobb via e-post