Post- och telestyrelsen, PTS

Sverige

Om Post- och telestyrelsen, PTS

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Vi arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation.

3 jobb med Post- och telestyrelsen, PTS