Trafikverket

Sverige

Om Trafikverket

Med en vision där alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt ska Trafikverket vara med och bygga ett tillgängligt Sverige för en hållbar samhällsutveckling där verket ansvarar för den långsiktiga planeringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

På Trafikverket arbetar 6 500 medarbetare som är fördelade över 6 regioner i Sverige och huvudkontoret i Borlänge. Verket har en central juridikfunktion som ger fullservice till hela verket och i hela landet. Verksjuristerna arbetar inom ett stort antal rättsområden, såväl inom affärsjuridik som mera verksamhetsinriktade rättsområden. Juristernas arbete omfattar förvaltnings-, entreprenad-, upphandlings-, fastighets-, miljö-, skadestånds-, avtals- och EU-rätt, samt mer verksamhetsinriktade rättsområden såsom väg- och järnvägsjuridik och expropriationsrätt. Juristerna ger t.ex juridisk rådgivning, driver ärenden och rättegångar i samtliga stora investeringsprojekt som t ex Citybanan, Förbifart Stockholm och Västlänken.

InformationsFilm

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?