AB Ekerö bostäder

AB Ekerö Bostäder är ett helägt kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. AB Ekerö Bostäder är Ekerös största hyresvärd och äger och förvaltar drygt 900 bostäder och planerar för ytterligare expansion. Vår affärsidé är vi aktivt ska medverka i utvecklingen av ett attraktivt Ekerö, genom att på affärsmässiga grunder äga, förvalta, bygga och hyra ut ett varierat utbud av bostäder och lokaler. AB Ekerö Bostäder har 17 anställda i en kundnära organisation och arbetar aktivt med frågor kring miljö, kvalitet och kundrelation. Kommunen står inför ett utvecklingsskede där bolaget spelar en viktig roll. Förutom nybyggnation planerar vi för en fortsatt upprustning av det befintliga beståndet.