Experis Executive

Experis Executive är specialiserade på kompetensförsörjning av ledare och specialister på strategisk nivå. Främst med fokus på chefsrekrytering. Vi erbjuder interims- och rekryteringstjänster till nyckelbefattningar både nationellt och internationellt.