Finnveden Executive

Finnveden Executive har sedan 1984 utvecklats till att bli ett av Sveriges ledande företag inom chefs- och specialistrekrytering. Våra uppdragsgivare är allt från större koncerner till mindre företag och vi är verksamma över hela Sverige. Varje rekrytering ska vara en trygg investering; vi är alla seniora och erfarna managementkonsulter, där var och en av oss har en bred och framgångsrik ledarskapskarriär bakom sig. Våra Searchnätverk och vår kandidatdatabas med chefer och specialister har utvecklats under snart 30 år, stora tillgångar för oss som vi erbjuder dig.