HBV Husbyggnadsvaror

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med drygt 180 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemsbolag att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster