På AB

Vi hjälper organisationer att nå sin fulla potential. Genom att erbjuda möjligheter för effektiv styrning och samverkan kan vi hjälpa organisationer att öka sin verksamhetsnytta och kostnadseffektivitet. Våra konsulter har lång och bred erfarenhet inom en mängd olika områden och använder många verktyg som stöd för att hjälpa våra kunder att skapa större nytta och effekt. Ett av våra verktyg är modellen pm3 som vi äger, utvecklar och tillämpar. Vi har 20 års praktisk konsulterfarenhet och forskning inom styrning och samverkan. Under dessa år har vi ständigt i takt med kunder och omvärld, utvecklat vår förmåga att stötta organisationer att framgångsrikt införa tvärfunktionell styrning som stödjer samverkan mellan verksamhets- och it-utveckling. Vårt kontor ligger i ljusa och rymliga lokaler i Danderyd.