Plantagen

Plantagen grundades 1986 och är en ledande detaljhandelskedja för växter och växttillbehör i Norden (Norge, Sverige och Finland). Gruppen säljer ett brett sortiment av växter för trädgård, balkong och inomhus inkl. snittblommor samt tillbehör till växter och närliggande produkter. Plantagen hade 144 butiker vid utgången av April 2019: 81 i Norge, 48 i Sverige och 15 i Finland. Under 2017 förvärvade Plantagen också Saba Blommor, en grossist för växter till dagligvaruhandeln i Sverige. Inköp och logistik är centralt för Plantagen som har en modell för direkta köp från odlare med fokus på kvalitet, effektivitet och förnyelse. Plantagen har sedan 2013 fokuserat verksamheten alltmer på växtsortimentet och reducerat övriga produktkategorier och utvecklat butikskoncepten för att ge en bättre upplevelse och större närhet till kunderna. Moderbolaget i Plantagen-koncernen (Plantasjen Holding AS) är registrerat i Norge, men stora delar av koncernledningen är placerad i Barkarby, Järfälla. Plantagen ägs av Ratos. Plantagen omsatte 2018 ca 4,0 BNOK, gjorde en vinst (EBITDA) om ca 230 MNOK och hade under året knappt 1.200 anställda (FTE).