SBU

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) är en myndighet under Socialdepartementet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. SBU har även i uppdrag att granska kunskapsläget för insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS (lag om stöd och service). Myndigheten har cirka 90 anställda. Vi söker nu en avdelningschef för en av våra avdelningar som arbetar med att ta fram olika typer av kunskapsunderlag som efterfrågas av t ex andra myndigheter, regeringen och verksamheter inom region och kommun.