Svensk Handel

Svensk Handel är en arbetsgivar- och branschorganisation som företräder företag med verksamhet inom parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handels uppdrag är att stärka handelns konkurrenskraft och skapa medlemsnytta. Vi har idag cirka 10 000 stora som små medlemsföretag. Vårt huvudkontor finns i Svensk Handels Hus på Regeringsgatan 60 i Stockholm. Vi har även regionkontor på sju orter runt om i landet och ett i Bryssel. Som arbetsgivarorganisation ger Svensk Handel företagen råd och stöd i arbetsgivarfrågor och i förhandlingar med våra fackliga motparter. Svensk Handel tecknar branschens kollektivavtal och är en av de största medlemsorganisationerna i Svenskt Näringsliv.