Tillväxtverket

På Tillväxtverket kan du påverka Sveriges framtid. Vi är en kunskapsdriven myndighet som stärker företagens konkurrenskraft och förbättrar näringslivets och regionernas utveckling. Vår vision är ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Vi ser entreprenörskap som ett verktyg för att hitta och sprida hållbara lösningar på de utmaningar som vi står inför. Därför stimulerar vi företagens förmåga till entreprenörskap och innovationer. Det kan vi göra genom EU:s stöd till företag. Planeringen av nästa programperiod för EU:s regionalfonder startar nu. Tillväxtverket som förvaltande myndighet deltar i planering, genomförande och utvärdering.