Ålands Skogsindustrier

Ålands Skogsindustrier Ab bildades genom en komplicerad sammanslagningsprocess, där de skogsindustriella verksamheterna som tidigare bedrivits i Ålands Skogsägarförbund, Ab Skogen och Carl Rundberg Ab sammanslogs till ett stort skogsindustribolag. Bolaget har över 1,000 aktieägare, varav majorieten är skogsägare som också levererar råvaror till bolaget. I processen bildades även de fristående bolagen Ålands Skogsägare Al. och (nya) Carl Rundberg Ab vars huvudsakliga syften är att förvalta övriga egendomar. Verksamheten är fördelad på två huvudsakliga produktionsorter på Åland. I Önningeby kommer försäljningen att fortgå, där den enskilda kunden kan handla kvalitativt virke. Produktionen i sågen fortsätter som tidigare. I Godby fortsätter den administrativa verksamheten samt partiförsäljningen och produktionen vid Strömsängarna. I anläggningarna tas stocken till vara, stockarna blir till bräder, massaveden flisas och biprodukterna blir till bioenergi som värmer en stor mängd hushåll i Mariehamn och Godby. Verksamheten har utvecklats aktivt under de senaste 2 åren, även om det fortfarande finns en mängd intressanta möjligheter för att ytterligare förbättra lönsamheten och det gör bolaget genom att ständigt söka förbättringar och inte minst produktutveckling.