Förbundsrektor till Bilda

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 19 december 2016
Stängs
den 15 januari 2017
Kontakta
Stina Nord
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Om uppdraget
Förbundsrektor utformar tillsammans med styrelsen det framtida Bilda – dess vision, strategier och målsättningar samt ansvarar för genomförandet av lagd strategi.

Bilda vill och kan ta en större plats i samhället för integration, för utveckling av individ och för att verka som brobyggare överallt där människor möts. Här har du som ny Förbundsrektor en viktig roll att fylla för att nå visionen.

Som Förbundsrektor ansvarar du för den löpande förvaltningen av förbundets angelägenheter enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Du rapporterar till styrelsens ordförande och verkar genom din ledningsgrupp med chefer från verksamheten och regionerna.

Som Förbundsrektor har du ansvar för

  • Strukturen för förbundsgemensam verksamhetsutveckling
  • Samspelet mellan region och förbund
  • Administration, ekonomi, IT och kvalitet
  • HR, Kommunikation och marknad
  • Finansiering och bidragsfördelning

I ditt uppdrag ligger också att utveckla relationerna med alla medlemsförbund för det gemensamma arbetet som sker i Bildas regi.

Vem är du?
Vi söker dig med erfarenhet av chefsskap i idéburen verksamhet. Även arbetslivserfarenhet utanför den ideella sektorn är meriterande t ex från socialt arbete, utbildning och kultur. Dina kontaktytor inom medlemsorganisationerna är värdefull erfarenhet.

Du har lång erfarenhet av att leda chefer i en matrisorganisation och att arbeta med utvecklings- och förändringsfrågor.

Stor vikt läggs vid ditt engagemang och intresse för folkbildning, kultur, våra kyrkofamiljer och samhällsfrågor. Erfarenhet från internationellt arbete eller att arbeta i en mångkulturell kontext är meriterande.

Du har erfarenhet av ledningsgruppsarbete och det är meriterande med erfarenhet från styrelsearbete.

Som person är du:
Vidsynt och diplomatisk, en chef som både är tydlig och trygg i sin ledarroll.

Du lever kärnvärdeorden hos Bilda ”frizon, perspektiv, samspel”, vilket innebär t ex att bejaka olikheter, ett prestigelöst och nyfiket/förändringsbenäget förhållningssätt samt att kunna kreativt samarbeta med såväl offentliga som idéburna samhällsaktörer.

Vi ser framför oss en modig och mogen chef som pedagogiskt och tydligt kan kommunicera med alla olika målgrupper som Bilda samspelar med.

Intresserad? Ring rekryteringskonsult Stina Nord 0736 54 52 57 eller Fredrika Schartau 070 510 71 30, vi intervjuar löpande, sista ansökningsdag 15 januari 2017.

Om Bilda
Bilda tror på ett samhälle där människor möts och utvecklas tillsammans. 

Bilda är ett studieförbund som erbjuder studiecirklar, kulturprogram och andra sociala mötesplatser. Vårt jobb är att ta tillvara våra medlemsorganisationers och enskilda människors drivkraft och möjliggöra deras – och dina – idéer och initiativ.

Med stöd från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas kring frågor, och i sammanhang, som rör kultur och livet i stort. Vi vet av erfarenhet att det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Genom att bilda gemenskap, bildar vi för livet.

I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom musik, film, dans, hantverk och mycket annat.

Visionen är: Tillsammans bildar vi för livet.

Geografiskt är Bilda uppdelat i sex regioner, med ett gemensamt förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem

Liknande jobb

Liknande jobb